Általános szerződési feltételek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Tyto podmínky se vztahují na používání webu ajadek123.hu (dále jen: Webshop). Webový obchod provozuje společnost BONY plus sro

 • Tyto podmínky se vztahují na celý Webshop a jeho používání. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst naše podmínky používání. Pokud používáte náš web, prohlížíte si ho, registrujete se nebo na něm provádíte jakoukoli akci, musíte uvést, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Pokud nedáte svůj souhlas, nepoužívejte tento web.

 • Při objednávce je nutné uvést ve Webshopu osobní údaje, jako je celé jméno, adresa, PSČ, místo bydliště a e-mailová adresa. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s podmínkami stanovenými v zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte také s tím, že budete vázáni zásadami ochrany osobních údajů.

Dostupnost služby

 • Webový obchod je zaměřen výhradně na poskytování služeb uživatelům žijícím v Maďarsku. Nepřijímáme objednávky ze zahraničí.

 • Současně s odesláním objednávky do webového obchodu zaručujete, že jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy, žili jste v Maďarsku posledních 18 let a na tento web jste se dostali z této země.

Provozovatel Provozovatel internetového
obchodu: BONY plus kft.
Sídlo společnosti: 010 01, Žilina, Veľká Okružná 17, Slovensko
Registrační číslo společnosti: 47 089 105
DIČ: 2023491800 Daň z obratu
Společenství: SK2023491800 Číslo
bankovního účtu (IBAN): SK9483300000002201877158
E-mailová adresa: bonyplus@bonyplus.sk
Název soudu: ),sekce Sro,
číslo vkladu 58959 / L telefonní číslo: +421 948 255 102
správa objednávek: nonstop
zákaznický servis: Po - Pá od 7:00 - 11:30 / 12:00 - 15:30 hod.
Vedoucí: Martin Horáček


Úprava podmínek
Vyhrazujeme si právo podmínky kdykoli změnit. Jakékoli změny vstoupí v platnost, jakmile budou zveřejněny na webu, a budou účinné pro všechny kupní smlouvy od tohoto data. Jako uživatel je vaší odpovědností přečíst si podmínky při každém přihlášení.

Proces objednávání

 • Na konci objednávkového procesu musíte uvést, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a přijali je. Nepřijímáme ani neposkytujeme objednávky, během nichž zákazník nepřijal naše podmínky.

 • Na vaši objednávku se budou vztahovat podmínky platné v době zadání vaší objednávky, pokud výslovně nesouhlasíte s použitím nové revidované verze.

 • Chcete-li provést objednávku ve Webshopu, musíte uvést osobní údaje. Všechny informace, které o sobě poskytnete, musí být úplné a správné. Jste odpovědní za bezpečnost svých přihlašovacích údajů (uživatelské jméno, heslo). Naše společnost nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které mohou být způsobeny zanedbáním ochrany vašich osobních údajů. V případě, že máte obavy z neoprávněného použití vašich údajů, kontaktujte nás na našich kontaktech zákaznických služeb.

potvrzení objednávky

 • Jakmile zadáte objednávku, obdržíte od nás e-mail s oznámením, že jsme vaši objednávku obdrželi. Vezměte prosím na vědomí, že toto upozornění neznamená, že vaše objednávka byla přijata, objednávka je pouze nabídkou na zakoupení tohoto produktu. Pokud byla vaše objednávka zpracována bez překážek, budeme vás o přijetí informovat e-mailem, což znamená, že vaše objednávka vstoupila do fáze odeslání. Smlouva bude uzavřena až poté, co vám bude produkt doručen. Předtím vás upozorníme na možné odmítnutí objednávky a v této fázi je možné objednávku zrušit.

 • Všechny produkty, které si objednáte, jsou vlastnictvím našeho webu, dokud nebude za každý objednaný produkt provedena úplná platba.

Způsob platby

 • Platbu lze provést jakoukoli formou, kterou přijímáme, a to bankovním převodem, platbou kreditní kartou nebo platbou přes GoPay.

 • Jakmile obdržíme vaši objednávku, zahájíme proces platby. Jakmile ověříme vaši kreditní kartu, účet GoPay nebo převod nebo produkt na skladě, lze zakoupený produkt doručit.

 • Proces platby sleduje externí nezávislý poskytovatel služeb, který je odborníkem na standardy ochrany osobních údajů v odvětví kreditních karet (PCI DSS verze 2).

Bezpečnost

 • Webový obchod používá šifrovaný protokol, abychom mohli zaručit řádnou bezpečnost obchodovaných údajů (osobní údaje, údaje o objednávkách atd.). Během platebního procesu neukládáme údaje související s platbami. Údaje potřebné k platbě musí být vždy uvedeny na webových stránkách externího poskytovatele služeb (GoPay). Webový obchod dostává pouze oznámení o stavu platby (úspěšné, neúspěšné).

 • Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že naše webové stránky neobsahují viry ani jiný škodlivý obsah, který by mohl poškodit váš počítač, ale bohužel to nemůžeme zaručit. Je vaší odpovědností zajistit, aby byl váš počítač chráněn vhodnými prostředky, pokud chcete náš web používat s úplným zabezpečením. Nebudeme odpovědní za žádné ztráty nebo škody, které utrpí váš počítač v důsledku virů nebo jiného škodlivého obsahu po použití našich stránek, s výjimkou případů, kdy to stanoví příslušné zákony.

Doprava

 • Přepravní náklady a doba trvání se mohou lišit v závislosti na doručovací adrese a typu objednaného produktu. Další informace najdete v dodacích podmínkách.

 • Vynaložíme veškeré úsilí, abychom dodrželi slibovaný termín dodání. Z často nepředvídatelných důvodů je nicméně nevyhnutelné časové zpoždění. Nebudeme odpovídat za zpoždění nebo nedoručení balíků způsobené částečně nebo úplně faktory mimo naši kontrolu.

 • Pokud na doručovací adrese nenajdeme nikoho, kdo by si balíček mohl vyzvednout, necháme oznámení o aktuálním umístění balíčku, kterým může být i sousední byt. V opačném případě bude balíček vrácen do skladu přepravce a budete upozorněni, jak balíček získat.

 • Budeme odpovědní za jakékoli poškození nebo ztrátu, dokud k vám balíček nedorazí (pokud byl produkt plně zaplacen) nebo do prvního pokusu o doručení.

 • Uplatnění balíčku je možné na základě vašich práv a dalších právních předpisů podle nařízení o ochraně spotřebitele.

 • Prodávající má nárok na náhradu škody (v souladu s ustanovením § 420 a násl. Občanského zákoníku) v případě, že si kupující objednal výrobky, které ještě nebyly zrušeny nebo odmítnuty. neodstoupili od smlouvy a zároveň neobdrželi výrobek od dodavatele ve stanovené sběrné lhůtě. Tímto způsobem kupující porušil čl. X. 2 písm. A),podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Aktuální parametry produktu

 • Částka, kterou zaplatíte, je stejná jako cena, kterou jsme oznámili v době objednávky, s výjimkou případů uvedených níže.

 • Přestože se snažíme ověřit správnost cen zobrazovaných na webových stránkách, chyby jsou nevyhnutelné. Pokud si všimneme, že cena produktu je nesprávná, budeme vás okamžitě informovat o našem komentáři a budete mít příležitost vaši objednávku potvrdit nebo zrušit. Pokud si přejete zrušit objednávku poté, co jste již zaplatili uvedenou cenu, obdržíte od nás plnou náhradu.

 • Všechny ceny v maďarských forintech zahrnují příslušnou sazbu DPH. Cena nezahrnuje náklady na dopravu.

 • Všechny informace o velikosti jsou přibližné. Snažíme se poskytovat tyto informace co nejpřesněji, ale nemůžeme zaručit absolutní přesnost.

 • Snažíme se také spojovat obrázky s produkty, které to představují co nejrealističtěji.

Vrácení, zrušení a výměna

 • Informace o vrácení naleznete v položce nabídky Zásady vrácení týkající se vrácení objednaných produktů.

 • Podle zásad ochrany spotřebitele máte právo zrušit objednávku do 14 dnů od dodání produktu. V takovém případě dostanete zpět celou cenu produktu, tj. Celkovou zaplacenou částku. Abychom se vyhnuli nepříjemnostem, prodloužíme období uplatnění na třicet dní od doručení.

 • Pokud chcete zrušit svou objednávku, musíte nás o svém rozhodnutí informovat e-mailem. Poté bude následovat vyzvednutí, při kterém vám zdarma vrátíme veškerý obsah zásilky ve stavu, v jakém vám byla doručena, v původním obalu. Máte zákonnou povinnost udržovat stav produktu, který máte. Pokud tuto povinnost nesplníte, máme právo domáhat se nápravy.

 • Tyto podmínky nemají vliv na vaše ústavní práva spotřebitele, ani je nelze považovat za úplný a přesný popis ústavních práv. Další informace o právech spotřebitelů vám poskytnou místní úřady nebo obchodní subjekty.

 • Občas se mohou vlastnosti produktu změnit. Pokud k tomu dojde, budeme vás poprvé kontaktovat a nabídneme vám alternativu v podobě podobného produktu. Pokud nejste spokojeni s náhradním produktem, který jste obdrželi místo původní objednávky, kontaktujte náš zákaznický servis. V takovém případě dojde k vrácení a peníze dostanete zpět.

 • Pokud zjistíte, že vám byl dodán vadný, poškozený nebo nevyhovující produkt, informujte nás prosím co nejdříve. Prosím nevracejte produkt okamžitě. Počkejte prosím, až na váš dopis odpovíme návrhem nebo nabídkou na opravu nebo výměnu dílů nebo vrácení celé částky. Pokud nabídneme plnou náhradu, vrátíme vám plnou cenu vadného nebo poškozeného produktu, ale po vrácení mohou vzniknout náklady na dopravu a další.

Vrácení peněz
Pokud zrušíte objednávku v souladu s podmínkami popsanými výše, vrátíme vám celou částku, kterou jste zaplatili za produkt, který jste nám vrátili. Úhrada bude fungovat také převodem na stejnou kartu, účet GoPay nebo číslo účtu, ze kterého jsme částku obdrželi, a jak bylo uvedeno výše, bude podléhat požadavkům na vrácené poškozené produkty, na které jsme odepsali.
Záruka

 • Produkty zakoupené prostřednictvím webového obchodu (v souladu s kupní smlouvou) obsahují v souladu s právními předpisy EU minimální záruku 2 roky od dodání. V souladu s kupní smlouvou máme na mysli autentičnost popisu produktu uvedeného na našich webových stránkách a to, že jsou vhodné pro všechny účely, pro které se běžně používá stejný druh zboží, produkují stejnou kvalitu a výkon stejného druhu zboží a lze je rozumně očekávat. Tato zákonná záruka se vztahuje také na poškození během přepravy. V případě porušení smlouvy máte nárok na bezplatnou výměnu nebo opravu, nebo pokud to není možné nebo nepřiměřené, na slevu nebo vrácení kupní ceny. Pokud je produkt, který jste zakoupili, poškozený, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis.

 • Zákonná záruka je neplatná, pokud je produkt upraven jinou stranou, což je námi neplánovaný opravárenský servis.

Správa stížností

 • Zhotovitel má postup vyřizování stížností, o kterém byl zákazník řádně informován a vyřizuje jeho stížnost v souladu s ustanoveními tohoto ustanovení.

 • Poté, co si kupující všimne vad, musí být reklamace plně a jasně popsána v přiměřené lhůtě.

 • Na stížnosti podané dodavateli je třeba odpovědět do 14 dnů od přijetí. Pokud zpracování konkrétní stížnosti trvá déle, musí dodavatel zaslat potvrzení o přijetí stížnosti do 14 dnů od přijetí a sdělit kupujícímu, kdy má očekávat podrobnější odpověď.

 • Kupující musí poskytnout dodavateli alespoň 4 týdny na vyřešení stížnosti prostřednictvím vzájemné konzultace. Po této době může být zahájen spor a záležitost má nárok na urovnání sporu.

 • Nejste spokojeni se svou stížností? Orgán pro řešení sporů jej může předložit Komisi prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů. (http://ec.europa.eu/consumers/odr) nebo Evropské spotřebitelské centrum Maďarsko, poštovní adresa: József körút 6, Budapešť, 1088, Maďarsko, internetová adresa: www.magyarefk.hu - kontaktní místo pro Evropský parlament a Podle nařízení Rady EU 524/2013 za účelem mírového online urovnání dne 21. 5. 2013. Směrnice 2006/2004 a 2009/22 (pravidla pro vyřizování stížností online)

Vlastnictví práv

 • Souhlasem s našimi podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zákonný patent a veškeré další duševní vlastnictví vám bude dáno k dispozici pouze pro vaše osobní použití, ale zůstane vlastnictvím naší společnosti.

 • Z našich stránek si můžete stahovat nebo kopírovat pouze obsah a materiály, které propagují osobní použití. Kopírování, reprodukce, sdílení a zveřejňování obsahu a materiálů dostupných na našem webu je nezákonné a zakázané.

Odpovědnost

 • Po zbytek této smlouvy uvedeme, že pokud naše společnost neplní své povinnosti stanovené v podmínkách, bude vám účtována pouze za inzerovanou cenu produktu.

 • Jak je uvedeno v části Odpovědnost, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty, ke kterým došlo v důsledku selhání v následujících kategoriích: příjem nebo ztráta příjmů; ztráta podnikání; ušlý zisk; ztráta očekávaných úspor; ztráta dat; obchodní vztahy, resp. ztráta reputace; pracovní doba, resp. plýtvání časem na správu; nebo jakékoli jiné konkrétní či nepřímé ztráty, které ovlivňují obchodní vztahy a pověst společnosti.

 • Tato úmluva nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost v případě smrti nebo zranění způsobeného naší nedbalostí; v případě podvodu nebo zkreslení údajů; v případě porušení kteréhokoli oddílu oddílu 12 zákona o obchodu z roku 1979; v případě vadného výrobku ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987; nebo v jakémkoli jiném případě, kdy bychom se dopustili protiprávnosti vzdáním se nebo pokusem o vyhýbání se odpovědnosti.

 • Přestože se snažíme zajistit, aby web vyhovoval všem příslušným bezpečnostním předpisům, nemůžeme nést odpovědnost za jakýkoli neoprávněný přístup k údajům, které na náš web poskytnete.

 • Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo jakákoli podmínka smlouvy bude prohlášena jakýmkoli konečným orgánem za neplatnou, nezákonnou nebo nepoužitelnou, bude tato podmínka nebo podmínka oddělena od ostatních podmínek a ustanovení, která zůstanou v plné platnosti a účinnosti.


Jiné podmínky

 • Všechny smlouvy jsou uzavírány v maďarštině. Všechny vzniklé problémy musí být vyjasněny v souladu s maďarským právem a právní záležitosti spadají do jurisdikce maďarského soudu.

 • Tyto podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi a nahrazují veškeré předchozí diskuse, korespondenci a jednání týkající se záležitosti.

 • Součástí této dohody je, že žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli nežádoucí informace nebo záruky (ať už způsobené chybou nebo opomenutím),které nejsou součástí zde uvedených podmínek. Obě strany dále souhlasí s tím, že námitky informací a záruk stanovených v těchto podmínkách (ať už způsobené omylem nebo opomenutím),za které ručíte, představují porušení smlouvy.

 • Žádná jiná osoba než strany dohody nemá právo prosazovat podmínky dohody.
VZOREC:

Formulář SK Reklamacny

SK Výdaje na státní převrat. zmluvyAjándékok lézeres aláírás

A megvásárolt ajándékokra bármilyen ajánlást gravírozunk

Átvételi pontok

1 949x pont Cseh - Szlovákiában 

Ingyenes ajándék

5000 Ft feletti rendelés esetén egy kis ajándékot kap

Ingyenes szállítás

15 000 Ft feletti rendelés esetében, ingyenes szállítást ajánlunk

Azonnali akciók

az első rendelésnél lehet felhasználni az ajánlott akciókat

Gyors kapcsolat


Biztonságos és gyors fizetés a ComGate kapu keresztül.

 

Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
100 %
az ügyfeleink elégedettek voltak a vásárlással a www.ajandek123.hu
3 értékelés